Building the Telecaster Neck

00 - Tele - Totara-Rata-KoheKohe 2

08 - Tele - Necks (2xrewarewa, 1xrimu) - DSCN1444

25 - Tele - Gluing fretboard 02 - DSCN1529

26 - Tele - Gluing fretboard 03 - DSCN1530

27 - Tele - Neck Dot Markers 01 - DSCN1540

28 - Tele - Neck Dot Markers 02 - DSCN1542

29 - Tele - Dot Markers 01 - DSCN1548

30 - Tele - Poor man's Fretwire Bender - DSCN1555

31 - Tele - Frets pressed in - DSCN1556

32 - Tele - Fretboard finished 02 - DSCN1560

33 - Tele - Fretboard finished 03 - DSCN155736 - Tele - Neck shot 01 - DSCN1576 37 - Tele - Neck shot 02 - DSCN1577